Penzijní připojištění

Penzijní fondy a penzijní připojištění

Penzijní připojištění je v současné době nejvýhodnější státem podporovanou formou spoření. Hlavním cílem tohoto finančního produktu je zvýšit klientovy příjmy v postproduktivním věku nad úroveň státního důchodu o prostředky, které bude vyplácet penzijní fond.

Stávající penzijní fondy jsou akciové společnosti, které jsou pod dohledem České národní banky a v případě ukončení činnosti některého z nich přecházejí veškeré peníze klientů i se státními příspěvky pod jiný penzijní fond. Penzijní fondy spravují peníze klientů, zhodnocují je a podíly z výnosu posílají klientům formou úroků. Nikdy nesmí svým klientům připsat záporné zhodnocení.

Kdo se může stát klientem penzijního fondu?

Klientem penzijního fondu se může stát osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR nebo fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud se účastní důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice